Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
Latvian Russian Estonian Lithuanian

English Deutsch Hungaria Slowakei Tschechien
Galvenā EN 1090-2

EN 1090-2, kura aizsarggāze atbilst standartam?

Kopš 2014. gada jūlija tērauda balstošās struktūras jāražo saskaņā ar EN 1090-2. Jebkurš jauns regulējums rada jaunus jautājumus, piemēram, “kura aizsarggāze atbilst standartam?”

Metināšanā izmantojamo vielu prasības noteiktas EN 1090-2, 5.5. nodaļā. Tā satur būtisku atsauci.

Visām metināšanā izmantojamajām vielām jāatbilst regulējumam, kas norādīts 5. tabulā.

Attiecībā uz metināšanas aizsarggāzēm tabula atsaucas uz ISO 14175 “Metināšanā izmantojamās vielas – gāzes un gāzu maisījumi loka metināšanai”. Šis starptautiskais standarts nosaka visu nepieciešamo aprīkojumu metināšanas aizsarggāzēm. Visas gāzes, kas atbilst ISO 14175 prasībām, līdz ar to, atbilst arī EN 1090-2.

Tas attiecas uz visiem mūsu gāzes maisījumiem. Tā kā tie atbilst ISO 14175, tie atbilst arī 1090-2.

Triple-Saver-Hand_Latvia